VALİ BEY’İN HABERİ VARMI
Tarih: 23 Mayıs 2016

23.05.2016 tarihinde saat: 17:00’da Gaziantep Valiliği tarafından organize edilen ve Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen basın toplantısına Ulusal Basın Kuruluşları’nın alınması ve ‘YEREL BASIN’ın dışarıda bırakılarak yok sayılması kent halkının haber alma hürriyetine yapılmış bir müdahaledir.

Kentin iyi, kötü ve en zor durumlarında her zaman kendine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getiren ve en önemlisi kentin kurtuluş mücadelesinde stratejik bir görev üstlenen yerel basının yok sayılması kentin basın tarihinde görülmemiş bir durumdur.

Bu konuda sayın Valimiz Ali Yerlikaya’nın bilgisi olmadığını düşünmekle birlikte, konu hakkında ilimizde büyük fedakârlıklarla yayın yapan basın kuruluşlarının bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gerektiğine inanıyoruz.

Bu sorunun sümen altı yapmasına müsade etmeyeceğimizin altını çiziyor ve yerel basınımızın sarsılan itibarının iade edilmesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla…

GGC YÖNETİM KURULU

VAL_ BEY´_N HABER_ VARMI
23.05.2016 tarihinde saat: 17:00´da Gaziantep Valili_i tarafından organize edilen ve Emniyet Müdürlü_ü´nde gerçekle_tirilen basın toplantısına Ulusal Basın Kurulu_ları´nın alınması ve ´YEREL BASIN´ın dı_arıda bırakılarak yok sayılması kent halkının haber alma hürriyetine yapılmı_ bir müdahaledir. 
Kentin iyi, kötü ve en zor durumlarında her zaman kendine dü_en sorumlulu_u fazlasıyla yerine getiren ve en önemlisi kentin kurtulu_ mücadelesinde stratejik bir görev üstlenen yerel basının yok sayılması kentin basın tarihinde görülmemi_ bir durumdur. 
Bu konuda sayın Valimiz Ali Yerlikaya´nın bilgisi olmadı_ını dü_ünmekle birlikte, konu hakkında ilimizde büyük fedakârlıklarla yayın yapan basın kurulu_larının bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gerekti_ine inanıyoruz. 
Gaziantep Valili_i Basın Müdürü´nün telefonu kapatarak bu sorunu sümen altı yapmasına müsade etmeyece_imizin altını çiziyor ve yerel basınımızın sarsılan itibarının iade edilmesini talep ediyoruz. 
Saygılarımızla…
GGC YÖNET_M KURULU