Gri pasaportta yeni uygulama
Tarih: 9 Ağustos 2016

Gri (hizmet) pasaport taşıyan gazeteciler, "yurt dışına çıkışlarda mahsur olmadığı" şeklinde onay yazısını çalıştıkları kurum yerine artık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü´nden alarak yurt dışına çıkabilecek.

Darbe girişimi sonrası darbecilerin yurt dışına çıkışının önlenmesi için pasaportlarla ilgili alınan önlemler kapsamında gazetecilerle ilgili de bazı düzenlemelere gidildi. Buna göre 17-23 Temmuz arası gri pasaportu bulunan ve bu pasaportla yurt dışına çıkacak gazeteciler kurumlarından onay yazısı alarak çıkabiliyordu. Şimdi ise gri pasaportlu gazeteciler Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü´nden "Yurt dışına çıkışlarda mahsur olmadığı" şeklinde onay yazısı alarak yurt dışına çıkabilecek.Basın-Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: Bilindiği üzere, basın kartı sahibi basın mensuplarının yurtdışına çıkışlarında kolaylık sağlanması amacıyla, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14/B-C maddelerine istinaden hizmet damgalı pasaport (gri pasaport) almalarının temini için Genel Müdürlüğümüz tarafından yurtdışı görev onayı düzenlenmektedir. Konuyla ilgili düzenlemelere, Basın Kartı Sahibi Basın Mensuplarının Hizmet Damgalı Pasaport Başvurularında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge’de yer verilmiştir. Söz konusu Yönerge’ye Genel Müdürlüğümüz internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğünün 23/07/2016 tarihli ve 2016-2479-107204 sayılı yazıları ile, hizmet damgalı pasaport hamillerinin yurtdışına çıkışlarında, görevlendiren kamu kurumu tarafından düzenlenecek olan “pasaport hamilinin yurtdışına çıkmasına mahsur olmadığına ilişkin bir yazı”nın ibraz edilmesi halinde çıkış işlemlerinin yapılacağı ifade edilmiştir.Bu bağlamda, Genel Müdürlüğümüz tarafından adlarına yurtdışı görev onayı düzenlenerek hizmet damgalı pasaport alan basın kartı sahibi basın mensuplarının yurtdışına seyahat planlamalarında Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak başvurmak suretiyle yukarıda bahsedilen yazıyı talep etmeleri gerekmektedir. Basın mensuplarından gelen bu minvaldeki taleplere ilişkin yapılan değerlendirmeler neticesinde durumu uygun görülenlere; “yurtdışına çıkışlarına engel bulunmadığına dair bir yazı” düzenlenerek verilmektedir.