YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ YASAK KALKTI
Tarih: 3 Ocak 2014

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin girişimleri sonucu Emniyet Müdürlüklerinde basına uygulanan yasağın kaldırıldığını söyledi

İstanbul 4. İdare Mahkemesi Gazeteciler Cemiyeti´nin başvurusu üzerine gazetecilerin emniyete giriş yasağı ilgili yürütmenin durdurulması kararını verdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin gazetecilerin Emniyet Müdürlüklerine girmesinin yasaklanması ve basın odalarının boşaltılması kararının iptali için Şirinevler’deki İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nde açtığı davadan yürütmeyi durdurma kararı çıktı Mahkeme yürütmeyi durdurma kararında Emniyet Genel Müdürlüğü’nden basına getirilen yasağın sebebini ve mevzuattaki dayanağını sorarak 7 gün içinde belgelerin tamamlanmasını istedi.

 

YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ

 

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, bu uygulamanın baştan beri yanlış olduğunu ve bu yasağın iptaliyle önemli bir yanlıştan dönüldüğüne dikkat çekti.

Uygulamanın gazetecilerin haber alma özgürlüğüne sansür koymak olduğunu dile getiren Ay şunları söyledi: ‘’Konuyu takip eden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin girişimleri sonucu yasak kaldırıldı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi Gazeteciler Cemiyeti´nin başvurusu üzerine gazetecilerin emniyete giriş yasağı ilgili yürütmenin durdurulması kararını verdi. Temennimiz bundan sonra da bu tür yanlış uygulamaların olmaması.’’

 

İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararının içeriği şöyle:

“Dava konusu işlemin, uygulandığı sürece, ilgililerinin basın, haberleşme ve seyahat hürriyeti üzerinde –uygulandığı dönem bakımından- etkisi tükenecek tahdit ve etki doğurduğu gözetildiğinde davalı idarenin savunması ve ara kararların cevabı alındıktan ya da kanuni savunma ve ara kararlarına cevap verme süresi geçtikten sonra yeniden bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA 2577 sayılı Kanun’un 27’inci maddesinin ilgili hükümlerine göre 31.12.2013 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”